Gerçek anlamda Mutluluk

tarafından
40
Gerçek anlamda Mutluluk

Gerçek anlamda Mutluluk

what is happiness 4869755 30169e52570645a4af4980f1d7aebed1 1 1

Gerçek anlamda Mutluluk insanların bulmaya çalıştığı bir şeydir, ancak mutluluğu tanımlayan şey bir kişiden diğerine değişebilir.

Çoğu insan mutluluğun gerçek anlamından bahsederken, şu anda nasıl hissettiklerinden bahsediyor ya da genel olarak hayat hakkında nasıl hissettiklerine dair daha genel bir duyguya atıfta bulunuyor olabilirler.

Mutluluk, neşe, memnuniyet, hoşnutluk ve tatmin duygularıyla karakterize edilen duygusal bir durumdur. Mutluluğun birçok farklı tanımı olmakla birlikte, genellikle olumlu duyguları ve yaşam memnuniyetini içerdiği şeklinde tanımlanır.

Mutluluk çok geniş tanımlı bir terim olma eğiliminde olduğundan, psikologlar ve diğer sosyal bilimciler bu duygusal durum hakkında konuşurken genellikle ‘öznel iyi oluş’ terimini kullanırlar. Tıpkı kulağa geldiği gibi, öznel iyi oluş, bir bireyin şimdiki yaşamı hakkındaki genel kişisel duygularına odaklanma eğilimindedir.

Mutluluğun (veya öznel iyi oluşun) iki temel bileşeni şunlardır:

Duyguların dengesi: Herkes hem olumlu hem de olumsuz duygular, hisler ve ruh halleri yaşar. Mutluluk genellikle olumsuz duygulardan daha fazla olumlu duygular yaşamakla bağlantılıdır.

•Yaşam memnuniyeti: Bu, ilişkileriniz, işiniz, başarılarınız ve önemli olduğunu düşündüğünüz diğer şeyler dahil olmak üzere hayatınızın farklı alanlarından ne kadar memnun hissettiğinizle ilgilidir.

Mutluluğun bir başka tanımı da, mutluluğun tek insan arzusu olduğunu ve diğer tüm insan arzularının mutluluğu elde etmenin bir yolu olarak var olduğunu öne süren antik filozof Aristoteles’ten gelmektedir. Aristoteles mutluluğun dört seviyesi olduğuna inanıyordu: anlık hazlardan, kıyaslama ve başarıdan, olumlu katkılarda bulunmaktan ve doyuma ulaşmaktan kaynaklanan mutluluk.

Aristoteles mutluluğun, eksiklik ve fazlalık arasında bir denge bulmayı içeren altın ortalama ile elde edilebileceğini öne sürmüştür.

Mutluluk Göstergeleri

images 1 29 1 1

Mutluluk algısı kişiden kişiye farklılık gösterse de, psikologların mutluluğu ölçerken ve değerlendirirken aradıkları bazı temel işaretler vardır.

Mutluluğun bazı temel işaretleri şunlardır:

•İstediğiniz hayatı yaşadığınızı hissetmek

•Akışına bırakmak ve hayatı olduğu gibi kabul etmeye istekli olmak

•Yaşam koşullarınızın iyi olduğunu hissetmek

•Diğer insanlarla olumlu, sağlıklı ilişkilerin tadını çıkarmak

•Hayatta istediğiniz şeyi başardığınızı (veya başaracağınızı) hissetmek

•Hayatınızdan memnun hissetmek

•Olumsuzdan çok olumlu hissetmek

•Yeni fikirlere ve deneyimlere açık olmak

•Öz bakım pratiği yapmak ve kendinize nezaket ve şefkatle davranmak

•Minnettarlığı deneyimlemek

•Hayatı bir anlam ve amaç duygusuyla yaşadığınızı hissetmek

•Mutluluğunuzu ve sevincinizi başkalarıyla paylaşmak istemek

Unutulmaması gereken önemli bir husus, mutluluğun sürekli bir coşku hali olmadığıdır. Bunun yerine mutluluk, olumsuz duygulardan daha fazla olumlu duygu yaşamanın genel bir hissidir.

Mutlu insanlar zaman zaman öfke, hayal kırıklığı, can sıkıntısı, yalnızlık ve hatta üzüntü gibi tüm insani duyguları hissetmeye devam ederler. Ancak rahatsızlıkla karşı karşıya kaldıklarında bile, her şeyin daha iyi olacağına, olanlarla başa çıkabileceklerine ve yeniden mutlu hissedebileceklerine dair altta yatan bir iyimserlik duygusuna sahiptirler.

Mutluluk Çeşitleri

Mutluluk hakkında düşünmenin birçok farklı yolu vardır. Örneğin, antik Yunan filozofu Aristoteles iki farklı mutluluk türü arasında bir ayrım yapmıştır: hedonia ve eudaimonia.

Hedonia: Hedonik mutluluk hazdan kaynaklanır. Çoğunlukla iyi hissettiren şeyleri yapmak, öz bakım, arzuları yerine getirmek, zevk almak ve tatmin duygusu hissetmekle ilişkilendirilir.

•Eudaimonia: Bu mutluluk türü erdem ve anlam arayışından kaynaklanır. Eudaimonik esenliğin önemli bileşenleri arasında hayatınızın bir anlamı, değeri ve amacı olduğunu hissetmek yer alır. Daha çok sorumlulukları yerine getirmek, uzun vadeli hedeflere yatırım yapmak, diğer insanların refahı için endişe duymak ve kişisel ideallere uygun yaşamakla ilişkilidir.

Hedonia ve eudemonia bugün psikolojide sırasıyla haz ve anlam olarak daha yaygın bir şekilde bilinmektedir. Daha yakın zamanlarda psikologlar, bağlılıkla ilgili üçüncü bir bileşenin eklenmesini önermişlerdir. Bunlar hayatın farklı alanlarına bağlılık ve katılım duygularıdır.

Araştırmalar, mutlu insanların eudaimonik yaşam memnuniyetinde oldukça yüksek ve hedonik yaşam memnuniyetinde ortalamanın üzerinde yer alma eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Tüm bunlar genel mutluluk deneyiminde önemli bir rol oynayabilir, ancak her birinin göreceli değeri oldukça öznel olabilir. Bazı faaliyetler hem zevkli hem de anlamlı olabilirken, diğerleri bir yöne veya diğerine daha fazla kayabilir.

GettyImages 1347685599 36e9a184820b413bbb382a8c69858b96 1 1

Örneğin, inandığınız bir amaç için gönüllü olmak zevkten çok anlam ifade edebilir. Öte yandan, en sevdiğiniz televizyon programını izlemek anlam açısından daha düşük, zevk açısından ise daha yüksek bir sıralamaya sahip olabilir.

Bu üç ana kategoriye girebilecek bazı mutluluk türleri şunlardır:

•Neşe: Şu anda hissedilen, genellikle nispeten kısa süreli bir duygu

•Heyecan: Bir şeyi olumlu bir beklentiyle dört gözle beklemeyi içeren mutlu bir duygu

•Minnettarlık: sizin için yapılan birşeye Minnettar ve müteşekkir olmayı içeren olumlu bir duygu

•Gurur: Başardığınız bir şeyden duyduğunuz memnuniyet hissi

•İyimserlik: Bu, hayata olumlu ve iyimser bir bakış açısıyla bakmanın bir yoludur

•Hoşnutluk: Bu mutluluk türü tatmin duygusunu içerir

Mutluluk Nasıl Geliştirilir

Bazı insanlar doğal olarak daha mutlu olma eğiliminde olsa da, mutluluk duygunuzu geliştirmek için yapabileceğiniz şeyler vardır.

İçsel Hedeflerin Peşinden Gidin

Özellikle kişisel gelişim ve topluma odaklanan hedefler olmak üzere, içsel olarak peşinden gitmeye motive olduğunuz hedeflere ulaşmak mutluluğu artırmaya yardımcı olabilir. Araştırmalar, bu tür içsel motivasyonlu hedeflerin peşinden gitmenin, mutluluğu para veya statü kazanmak gibi dışsal hedeflerin peşinden gitmekten daha fazla artırabileceğini göstermektedir.

Anın Keyfini Çıkarın

Araştırmalar, insanların aşırı kazanma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur – bir şeyler biriktirmeye o kadar odaklanırlar ki, yaptıkları şeyden gerçekten zevk alma izlerini kaybederler.

Bu nedenle, kendi mutluluğunuza zarar verecek şekilde düşüncesizce biriktirme tuzağına düşmek yerine, sahip olduğunuz şeyler için şükran duymaya ve ilerledikçe sürecin tadını çıkarmaya odaklanın.

Olumsuz Düşünceleri Yeniden Çerçeveleyin

images 1 30 1 1

Kendinizi karamsar bir bakış açısına saplanmış bulduğunuzda veya olumsuzluk yaşadığınızda, düşüncelerinizi daha olumlu bir şekilde yeniden çerçeveleyebilmenin yollarını arayın.

İnsanların doğal bir olumsuzluk önyargısı ya da kötü şeylere iyi şeylerden daha fazla dikkat etme eğilimi vardır. Bu durum, nasıl karar verdiğinizden diğer insanlar hakkında nasıl izlenimler oluşturduğunuza kadar her şeyi etkileyebilir. İnsanların olumsuza odaklanıp olumluyu göz ardı ettiği bilişsel bir çarpıtma olan olumluyu göz ardı etmek de olumsuz düşüncelere katkıda bulunabilir.

Bu olumsuz algıları yeniden çerçevelemek, kötü olanı görmezden gelmek değildir. Bunun yerine, olaylara daha dengeli ve gerçekçi bir şekilde bakmaya çalışmak anlamına gelir. Düşüncelerinizdeki kalıpları fark etmenizi ve ardından olumsuz düşüncelere meydan okumanızı sağlar.

Mutluluğun Etkisi

Mutluluk neden bu kadar önemli? Mutluluğun, zihinsel refah, fiziksel sağlık ve genel olarak uzun ömürlülük dahil olmak üzere yaşamın birçok farklı alanında olumlu sonuçları öngördüğü gösterilmiştir.

•Olumlu duygular yaşamdan duyulan memnuniyeti artırır.

•Mutluluk, insanların daha güçlü başa çıkma becerileri ve duygusal kaynaklar oluşturmasına yardımcı olur.

•Olumlu duygular daha iyi sağlık ve uzun ömürlülükle bağlantılıdır. Bir çalışma, olumsuz duygulardan daha fazla olumlu duygular yaşayan kişilerin 13 yıllık bir süre boyunca hayatta kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuştur.

•Olumlu duygular dayanıklılığı artırır. Dayanıklılık, insanların stresi daha iyi yönetmelerine ve aksiliklerle karşılaştıklarında kendilerini daha iyi toparlamalarına yardımcı olur. Örneğin, bir çalışma daha mutlu insanların stres hormonu kortizol seviyelerinin daha düşük olduğunu ve bu faydaların zaman içinde devam etme eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur.

•Olumlu bir refah durumuna sahip olduğunu bildiren kişilerin meyve ve sebze yemek ve düzenli fiziksel egzersiz yapmak gibi sağlıklı davranışlarda bulunma olasılığı daha yüksektir.

•Mutlu olmak daha az hastalanmanıza yardımcı olabilir. Daha mutlu zihinsel durumlar, bağışıklığın artmasıyla bağlantılıdır.

Nasıl Daha Mutlu Bir İnsan Olunur?

images 1 33 1 1

Bazı insanlar doğal olarak daha yüksek bir mutluluk temeline sahip gibi görünmektedir. 2.000’den fazla ikiz üzerinde yapılan büyük ölçekli bir çalışma, genel yaşam memnuniyetinin yaklaşık %50’sinin genetik, %10’unun dış olaylar ve %40’ının bireysel faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürmüştür.

Dolayısıyla, “temel mutluluk düzeyinizin” ne olduğunu kontrol edemeseniz de, hayatınızı daha mutlu ve tatmin edici hale getirmek için yapabileceğiniz şeyler vardır. En mutlu bireyler bile zaman zaman kendilerini kötü hissedebilir ve mutluluk tüm insanların bilinçli olarak peşinden koşması gereken bir şeydir.

Güçlü İlişkiler Oluşturun

Sosyal destek, refahın önemli bir parçasıdır. Araştırmalar, iyi sosyal ilişkilerin mutluluğun en güçlü belirleyicisi olduğunu ortaya koymuştur. Değer verdiğiniz insanlarla olumlu ve destekleyici bağlantılara sahip olmak strese karşı bir tampon sağlayabilir, sağlığınızı iyileştirebilir ve daha mutlu bir insan olmanıza yardımcı olabilir.

Katılımcıları 80 yıl boyunca inceleyen uzunlamasına bir çalışma olan Harvard Yetişkin Gelişimi Çalışması’nda araştırmacılar, ilişkilerin ve insanların bu ilişkilerde ne kadar mutlu olduklarının genel sağlığı güçlü bir şekilde etkilediğini bulmuşlardır.

Dolayısıyla, mutluluğunuzu artırmaya çalışıyorsanız, sağlam sosyal bağlantılar kurmak başlamak için harika bir yerdir. Mevcut ilişkilerinizi derinleştirmeyi düşünün ve yeni arkadaşlar edinmenin yollarını keşfedin.

Mutlaka Egzersiz yapmaya başlayın

Egzersiz hem bedeniniz hem de zihniniz için iyidir. Fiziksel aktivite, gelişmiş ruh hali de dahil olmak üzere bir dizi fiziksel ve psikolojik fayda ile bağlantılıdır. Çok sayıda çalışma, düzenli egzersizin depresyon belirtilerini önlemede rol oynayabileceğini göstermiştir, ancak kanıtlar aynı zamanda insanları daha mutlu etmeye de yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Fiziksel aktivite ve mutluluk arasındaki bağlantı üzerine geçmişte yapılan araştırmaların bir analizinde, araştırmacılar tutarlı bir pozitif bağlantı bulmuşlardır.

Azıcık bir egzersiz bile mutluluk artışı sağlar – günde 10 dakika kadar az bir süre fiziksel olarak aktif olan ya da haftada sadece bir kez egzersiz yapan kişilerin mutluluk seviyeleri, hiç egzersiz yapmayan kişilere göre daha yüksektir.

Minnettarlığınızı Gösterin

Bir çalışmada, katılımcılardan her gece yatmadan önce 10 ila 20 dakika boyunca bir yazma egzersizi yapmaları istenmiştir. Bazılarına günlük sıkıntılar, bazılarına nötr olaylar ve bazılarına da minnettar oldukları şeyler hakkında yazmaları söylenmiştir. Sonuçlar, minnettarlık hakkında yazan kişilerin olumlu duygularının arttığını, öznel mutluluklarının yükseldiğini ve yaşam memnuniyetlerinin arttığını göstermiştir.

Çalışmanın yazarlarının da önerdiği gibi, bir şükran listesi tutmak ruh halinizi yükseltmenin nispeten kolay, ekonomik, basit ve keyifli bir yoludur. Hayatınızda minnettar olduğunuz şeyleri yazmak ya da düşünmek için her gece birkaç dakikanızı ayırmayı deneyin.

Bir Amaç Duygusu Bulun

images 1 1

Araştırmalar, bir amacı olduğunu hisseden insanların daha iyi bir refaha sahip olduğunu ve kendilerini daha tatmin olmuş hissettiklerini ortaya koymuştur. Bir amaç duygusu, hayatınızı hedeflere, yöne ve anlama sahip olarak görmeyi içerir. Daha sağlıklı davranışları teşvik ederek mutluluğu artırmaya yardımcı olabilir.

Bir amaç duygusu bulmaya yardımcı olmak için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

•İlgi alanlarınızı ve tutkularınızı keşfedin

•Prososyal ve özgecil amaçlara katılmak

•Adaletsizlikleri gidermek için çalışın

•Hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebileceğiniz yeni şeyler arayın

Bu amaç duygusu çeşitli faktörlerden etkilenir, ancak aynı zamanda geliştirebileceğiniz bir şeydir. Derinden önemsediğiniz ve sizi bu hedef doğrultusunda çalışmak için üretken, olumlu eylemlerde bulunmaya yönlendirecek bir hedef bulmayı içerir.

Mutluluğu Bulmanın Zorlukları

Mutluluğu aramak önemli olsa da, yaşam tatmini arayışının yetersiz kaldığı zamanlar vardır. Dikkat edilmesi gereken bazı zorluklar şunlardır:

Yanlış Şeylere Değer Vermek

Para mutluluğu satın alamayabilir, ancak deneyimler gibi şeylere para harcamanın sizi maddi varlıklara para harcamaktan daha mutlu edebileceğine dair araştırmalar vardır.

Örneğin bir araştırma, zaman kazandıran hizmetlere para harcamak gibi zaman kazandıran şeylere para harcamanın mutluluğu ve yaşam memnuniyetini artırabileceğini ortaya koymuştur.

Para, statü veya maddi varlıklar gibi şeylere aşırı değer vermek yerine, daha fazla boş zaman veya keyifli deneyimlerle sonuçlanan hedeflerin peşinden gitmek daha yüksek bir mutluluk ödülüne sahip olabilir.

Sosyal Destek Aramamak

Sosyal destek, destek için başvurabileceğiniz arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin olması anlamına gelir. Araştırmalar, algılanan sosyal desteğin öznel esenlikte önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Örneğin, bir çalışmada sosyal destek algısının kişinin mutluluk düzeyinin %43’ünden sorumlu olduğu bulunmuştur.

Sosyal destek söz konusu olduğunda, niteliğin nicelikten daha önemli olduğunu unutmamak önemlidir. Sadece birkaç çok yakın ve güvenilir arkadaşa sahip olmak, genel mutluluğunuz üzerinde çok sayıda sıradan tanıdığa sahip olmaktan daha büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Mutluluğu Bir Son Nokta Olarak Düşünmek

Mutluluk, kolayca ulaşıp bitirebileceğiniz bir hedef değildir. Sürekli beslenmeyi ve sürdürülmeyi gerektiren sürekli bir arayıştır.

Bir çalışma, mutluluğa en çok değer veren kişilerin aynı zamanda hayatlarından en az tatmin olan kişiler olduğunu ortaya koymuştur.17 Esasen, mutluluk o kadar yüce bir hedef haline gelir ki neredeyse ulaşılamaz hale gelir.

Araştırmanın yazarları, “Mutluluğa değer vermek kendi kendine zarar veriyor olabilir çünkü insanlar mutluluğa ne kadar değer verirse, hayal kırıklığına uğrama olasılıkları da o kadar artar” diyor.

Belki de buradan çıkarılacak ders, “mutluluk” gibi geniş tanımlı bir şeyi hedefiniz haline getirmemektir. Bunun yerine, hayatınıza tatmin ve memnuniyet getirecek türden bir yaşam ve ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye odaklanın.

Mutluluğu kişisel olarak nasıl tanımladığınız da önemlidir. Mutluluk, farklı insanlar için farklı anlamlar ifade eden geniş bir terimdir. Mutluluğa bir son nokta olarak bakmak yerine, mutluluğun sizin için gerçekten ne anlama geldiğini düşünmek ve daha sonra daha mutlu olmanıza yardımcı olacak küçük şeyler üzerinde çalışmak daha yararlı olabilir. Bu, bu hedeflere ulaşmayı daha yönetilebilir ve daha az bunaltıcı hale getirebilir.

Mutluluğun Öyküsü

Mutluluk uzun zamandır sağlık ve esenliğin kritik bir parçası olarak kabul edilmektedir. Hatta “mutluluk arayışı” ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nde devredilemez bir hak olarak yer almaktadır. Ancak mutluluğu neyin getireceğine dair anlayışımız zaman içinde değişmiştir.

Psikologlar da insanların mutluluğu nasıl deneyimlediklerini ve peşinden nasıl gittiklerini açıklamak için bir dizi farklı teori önermişlerdir. Bu teoriler şunları içerir:

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

İhtiyaçlar hiyerarşisi, insanların giderek daha karmaşık hale gelen ihtiyaçların peşinden gitmeye motive olduğunu öne sürer. Daha temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, insanlar daha psikolojik ve duygusal ihtiyaçlar tarafından motive edilir.

Hiyerarşinin zirvesinde kendini gerçekleştirme ihtiyacı ya da kişinin tam potansiyeline ulaşma ihtiyacı yer alır. Teori aynı zamanda kişinin derin bir anlayış, mutluluk ve neşe hissettiği zirve deneyimlerin ya da aşkın anların önemini vurgular.

Pozitif Psikoloji

Mutluluk arayışı, pozitif psikoloji alanının merkezinde yer alır. Pozitif psikoloji üzerine çalışan psikologlar, pozitifliği artırmanın yollarını öğrenmek ve insanların daha mutlu, daha tatmin edici hayatlar yaşamalarına yardımcı olmakla ilgilenmektedir.

Bu alan, zihinsel patolojilere odaklanmak yerine, insanların, toplulukların ve toplumların olumlu duygularını geliştirmelerine ve daha fazla mutluluk elde etmelerine yardımcı olmanın yollarını bulmaya çalışır.

kaynakça by kendra cherry weryvell

makaleye git